Ο Καρπός διοργανώνει τα δικά του Πανελλαδικά προγράμματα, συμμετέχει ως εταίρος σε Ευρωπαϊκά, καθώς και σε τοπικές δράσεις άλλων φορέων ως εξειδικευμένος συνεργάτης. Παρέχουμε συμβουλευτική και σχεδιασμό εργαστηρίων και δράσεων που αφορούν τα οπτικοακουστικά μέσα, την ψηφιακή εικόνα γενικότερα και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προτείνουμε δομημένα εργαστήρια που με μεθοδικό τρόπο στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν την αφήγηση, τη διαθεματικότητα, την έκφραση και την κριτική σκέψη.