Βαλίτσα, quote2

Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων έδωσε έξτρα κίνητρα για να ασχοληθούν οι συμμετέχοντες με την βιώσιμη πόλη. Γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα “έλειπαν” από τις μεθοδολογίες του Summer Camp του Επικέντρου της ActionAid. Τέλος, ενίσχυσαν την δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και έδωσαν ιδέες στους συμμετέχοντες για μια “ορθότερη” χρήση της τεχνολογίας.