Ευγενία, Animated Opera

Με πολύ απλές φιγούρες μπορεί να φανεί κάτι τόσο εντυπωσιακό και πραγματικό! Με την τεχνική του stop motion animation μπορείς να δείξεις πολλά πράγματα, που ίσως με άλλον τρόπο δεν μπορείς.