Κατερίνα Γιωτοπούλου

Πρόκειται για πολλή και σοβαρή δουλειά, τόσο όσον αφορά τα κείμενα αλλά και όσον αφορά το οπτικοακουστικό υλικό που τα συνοδεύει, το οποίο, ακριβώς επειδή είναι πρωτότυπο, έχει συνοχή.