Κωνσταντίνα Ουζουνίδου

Αν και ήταν μικρό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση, κατάφερα να έρθω σε επαφή με τον χώρο του πολιτισμού, παρακολούθησα την εξέλιξη διαφόρων προγραμμάτων και βοήθησα για την διεξαγωγή αυτών. Έμαθα την διαδικασία της απομαγνητοφώνησης και της δημιουργίας Google Forms καθώς και βασικές λειτουργίες επεξεργασίας βίντεο. Ταυτόχρονα απέκτησα σημαντικές δεξιότητες όπως αυτή της ομαδικότητας. Ήταν μια παραγωγική πρώτη επαγγελματική εμπειρία!