Κώστας Βώρος

“Υπάρχει ποικιλία δραστηριοτήτων και όχι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Έτσι, ο χρήστης εμπλέκεται πιο δημιουργικά και δεν βαριέται”.