Μαριτίνη Μνηματίδου

Η πρακτική μου άσκηση στον Καρπό με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τις επαγγελματικές εφαρμογές του αντικειμένου των σπουδών μου. Παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, εκπαιδεύτηκα σε βασικές ικανότητες στον τομέα της μαζικής επικοινωνίας, όπως το μοντάζ. Ακόμη, συνέβαλα στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών δράσεων μέσω της δημιουργίας βίντεο, κειμένων και εικόνων. Ολόκληρη η ομάδα του Καρπού εργάζεται με μεγάλο ενθουσιασμό για ένα σχετικά νέο αλλά κομβικό επιστημονικό αντικείμενο, τον εγγραμματισμό στα μέσα, ενώ οι υπεύθυνοι είναι πάντοτε προσιτοί και πρόθυμοι να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε σπουδαστές και νέους επαγγελματίες.