“Σήμερα στο φωτοκόμικ έμαθα τι κάνει ένας σκηνοθέτης. Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση για 1 λεπτό, χρειάζεται μισή ώρα για να φτιαχτεί!”