“Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι πόσοι χρειάζονται και πόσοι κρύβονται πίσω από τις κάμερες!”