“Έμαθα ότι υπάρχουν τρία είδη φωτογραφίας (κοντινό, μεσαίο, γενικό) και πώς να φτιάχνω μία ιστορία με λίγες εικόνες, που να βγάζουν νόημα μεταξύ τους.”