Ευαγγελία, Animated Opera

Με εντυπωσίασε περισσότερο ότι οτιδήποτε χρησιμοποιήθηκε τα φτιάξαμε εμείς, ήταν όλα χειροποίητα!