Βαλίτσα, quote1

Γνωρίζοντας ότι η χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διδασκαλία καθιστά ευκολότερη την μάθηση, θεωρώ ότι η εξοικείωσή μου με αυτά θα με συμβάλλει στην αποδοτικότητά μου ως εκπαιδευτικό.