“…θα ήθελα να σας πω πως ο “βαθμός” εμπλοκής των μαθητών κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι μαθητές παρακολούθησαν τις ταινίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συζήτησαν πολύ για το θέμα, το μήνυμα της ταινίας, τη μουσική επένδυση. Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και είμαι σίγουρος πως πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές θα αγκαλιάσουν την προσπάθειά σας.”