“Στο διάλειμμα, τα κορίτσια συζήτησαν με τη δασκάλα ενθουσιασμένα και φάνηκε ότι συζητήσεις που είχαν γίνει προ ημερών για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο βρήκαν απαντήσεις σε μια από τις ταινίες.”