“Μας εντυπωσίασε πολύ η δράση με τις ταινίες, η συνεργασία με τα άλλα παιδιά.”