Πρωτότυπη και διαδραστική μέρα με νέες εμπειρίες. Ευτυχώς δεν ήταν βαρετά…