“Η ομάδα του Καρπού έχει μια παθιασμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη πόρων υποστήριξης σε όσους εργάζονται με παιδιά και νέους. Η πρόσφατη εκδήλωση στην Αθήνα, με αφορμή την ολοκλήρωση του νέου τους σχεδίου «European Media Literacy Standard for Youth Workers» είναι ένα τέλειο παράδειγμα βιωματικής προσέγγισης και εμπλοκής των συμμετεχόντων. Το ακροατήριό τους έγινε αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης του έργου και την άντλησης δεδομένων για τη βελτίωση των παραδοτέων. Ήταν χαρά μου να συμμετάσχω σε ένα τόσο καλά οργανωμένο και καινοτόμο γεγονός.”