FILM EDUCATION

Creative Europe 2014-2020

1/01/2019 έως 31/12/2020

Το πρόγραμμα «Film Education» έχει σαν σκοπό την ενίσχυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών κινηματογραφικής παιδείας ανάμεσα σε έμπειρους στο χώρο φορείς (British Film Institute, Danish Film Institute, Vision Kino, La Cinematheque Française) και σε χώρες της ανατολικής, κεντρικής και νότιας Ευρώπης.

Περισσότερα

GET THE TROLLS OUT!

01/01/2019 έως 01/01/2021

Ένα έργο με στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στα ΜΜΕ απέναντι σε ομάδες ανθρώπων βάσει των θρησκευτικών τους πιστεύω. Ο οργανισμός που ηγείται το πρόγραμμα είναι το Media Diversity Institute (UK) και συμμετέχουν άλλοι 5 οργανισμοί από το Βέλγιο, την Γερμανία, την Γαλλία και την Ουγγαρία.

Περισσότερα


WOMED

Πρόγραμμα Erasmus+

1/09/2019 έως 1/05/2021

Το Women in the Media είναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαζί με τον Καρπό εταίροι από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Τσεχία, Εσθονία και Βουλγαρία).

Περισσότερα

STEAMulate Your School

Πρόγραμμα Erasmus+

01/09/2019 έως 31/12/2021

Το έργο «STEAMulate Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας το πρωτοποριακό πλαίσιο εκπαίδευσης STEΑM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) στο χώρο της εκπαίδευσης.

Περισσότερα


#MigratED

Πρόγραμμα Erasmus+

1/10/2018 έως 31/12/2020

Ο Καρπός μαζί με οργανώσεις από 5 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν στο 3ετές πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο "MigratED". Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και νέους έως 20 ετών και στοχεύει στη συνεργασία με μετανάστες και πρόσφυγες για τη δημιουργία μια εκστρατείας, ψηφιακής ευαισθητοποίησης, προώθησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, της ενσωμάτωσης και της φιλοξενίας στην Ευρώπη.

Περισσότερα

SILENCE HATE

Rights, Equality and Citizenship project

1/01/2017 έως 30/12/2019

Το έργο Silence Hate, Changing words changes the world είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτoύμενο από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την δημιουργία καινοτόμου και εναλλακτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, εναντίον των μεταναστών.

Περισσότερα


APP YOUR SCHOOL

Πρόγραμμα Erasmus+

1/09/2016 έως 31/8/2019

Ο Καρπός συμμετέχει στο πρόγραμμα App Your School εκπροσωπώντας την Ελλάδα, σε μία διοργάνωση που εμπλέκει 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο έχει ως στόχο τη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών και πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα

EMELS

Πρόγραμμα Erasmus+

1/01/2017 έως 30/06/2018

Το EMELS είναι ένα δίκτυο φορέων από 7 χώρες που ασχολούνται με την κινηματογραφική παιδεία, ανάμεσα τους και ο Καρπός. Στόχος είναι να προετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, κοινό για την Ευρώπη. Βασικοί μας εταίροι και διοργανωτές το κέντρο Fundacja Nowoczesna Polska, στην Πολωνία.

Περισσότερα


YOUTH DOCS

Πρόγραμμα Erasmus+/KA2

2014 - 2016

Με θέμα τη νεανική κουτούρα, ο ΚΑΡΠΟΣ συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus που συνδιοργανώνει η Διεύθυνση Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το BiMEM-Tr: Local Authority of Education, Istanbul, Turkey. Σε συνεργασία με το Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σκοπός τη διαπολιτισμική συνομιλία μεταξύ σχολείων των δύο χωρών μέσα από εργαστήρια θεάτρου και κινηματογράφου.

Eπισκεφτείτε την πλατφόρμα

FILM LITERACY ADVISORY GROUP

FLAG - Film Education Framework for Europe

Ιανουάριος 2015

Βασισμένο στο ερευνητικό πρόγραμμα Screening Literacy (2012), ανάμεσα σε 13 χώρες της Ευρώπης, το FLAG προσέγγισε τον κινηματογράφο ως τέχνη, ανάπτυξη κριτικής στάσης, πρόσβαση σε εθνικές παραδόσεις, και τη δημιουργική χρήση των τεχνικών μέσων. Οι εξειδικευμένες ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαμε με άλλους 20 experts μελέτησαν διαφορετικές ομάδες αποδεκτών, όπως: οικογένειες, μαθητές, εκπαιδευτικούς και νέους.

Δείτε τον πλήρη οδηγό


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

For the YES Project

Apare France 2013

Εντατικό εργαστήρι στη Ν.Γαλλία για νέους επαγγελματίες από 4 χώρες της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία ντοκιμαντέρ πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Νέοι από το χώρο των Κοινωνικών Eπιστημών, του Περιβάλλοντος, της Αρχιτεκτονικής και της Οικονομίας, αξιοποίησαν την έρευνά τους γύρω από την περιοχή Cote Blue και το αίτημα για ήπια ανάπτυξη.

NORTH AEGEAN NARRATIVES

Τουρκία 2012

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα North Aegean Narratives αφορά νέους από την Ελλάδα και την Τουρκία που ενδιαφέρονται για το ντοκιμαντέρ ως τρόπο έκφρασης. 16 νέοι συμμετείχαν το 2012 σε ένα εργαστήριο κινηματογράφου στην Τουρκία με στόχο να μας μιλήσουν για την έννοια του “άλλου”.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


WOMEN & ECO-CITIZENSHIP IN EUROPE

Europe for Citizens 2008

16 γυναίκες απο 4 χώρεςτης Ευρώπης,που εργάζονται σε περιβαλλοντικά θέματα, συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου. Στόχος μας ήταν να καταγράψουν σε μια ταινία 3 λεπτών το πώς παρεμβαίνουν στην καθημερινότητά τους με γνώμονα το περιβάλλον.

Eπισκεφτείτε την πλατφόρμα