TADAM

Πρόγραμμα Erasmus+

2024 έως 2025

To πρόγραμμα TADAM –Tools & Awareness about Disinformation, Algorithm and Media αποτελεί μια σύμπραξη 9 οργανισμών από χώρες της Ευρώπης με στόχο να προωθήσει μια κριτική και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Περισσότερα

TEAM UP!
MEDIA FOR ADULT EDUCATION

Πρόγραμμα Erasmus+

2021 έως 2023

Επιμορφώσεις για ενήλικες στα οπτικοακουστικά μέσα και στην κατανόηση και ανάλυση της πληροφορίας στα ΜΜΕ. Δίνουμε την ευκαιρία σε εκπαιδευτές που δουλεύουν με ενήλικες να μάθουν τις βασικές αρχές της οπτικοακουστικής παραγωγής και του εγγραμματισμού στα Μέσα (Media & Information Literacy) ώστε στην συνέχεια να μπορούν να υλοποιήσουν αντίστοιχα εργαστήρια με τις ομάδες τους.

Περισσότερα

CLAP

Πρόγραμμα Erasmus+

2022 έως 2025

Το Clap είναι το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο ο Καρπός συμμετέχει μαζί με άλλους δύο εταίρους, το Media Animation από το Βέλγιο και το 4Change από την Πορτογαλία. Στοχεύει στην χρήση ταινιών μικρού μήκους ως μέσο ακτιβισμού και ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού.

Περισσότερα

 

ECO HOSTING.net

Πρόγραμμα Erasmus+

2020 έως 2023

Ο Καρπός συμμετέχει στο πρόγραμμα ECO Hosting.net με την συγχρηματοδότηση του Erasmus+ της Ε.Ε. Το έργο ECO Hosting.net στοχεύει να συνεισφέρει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού σε ευρωπαϊκές φυσικές περιοχές.

Περισσότερα

PLOTSI

Πρόγραμμα Erasmus+

2021 έως 2022

Ο σκοπός του νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος PLOTSI είναι να επιτρέψει σε εμψυχωτές, μέντορες και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό, πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους γύρω από την παροχή μάθησης σε νέους πρόσφυγες και προσφύγισσες.

Περισσότερα

WALKING TOWARDS EMPLOYABILITY

Πρόγραμμα Erasmus+

2020 έως 2022

Πώς μπορούμε να εισάγουμε οπτικοακουστικά εργαλεία στην δημιουργία εναλλακτικών περιπάτων για την ανάδειξη του πολιτισμού κάθε πόλης; Σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας δημιουργήσαμε μια επιμόρφωση και αναπτύξαμε μεθοδολογία έτσι ώστε νέοι και νέες που ενδιαφέρονται για τον εναλλακτικό τουρισμό να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κινηματογραφικά εργαλεία στις ξεναγήσεις που θα δημιουργήσουν.

Περισσότερα

STEAMulate YOUR SCHOOL

Πρόγραμμα Erasmus+

01/09/2019 έως 31/12/2021

Το έργο «STEAMulate Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας το πρωτοποριακό πλαίσιο εκπαίδευσης STEΑM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) στο χώρο της εκπαίδευσης.

Περισσότερα

FILM EDUCATION

Creative Europe 2014-2020

1/01/2019 έως 31/12/2020

Το πρόγραμμα «Film Education» έχει σαν σκοπό την ενίσχυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών κινηματογραφικής παιδείας ανάμεσα σε έμπειρους στο χώρο φορείς (British Film Institute, Danish Film Institute, Vision Kino, La Cinematheque Française) και σε χώρες της ανατολικής, κεντρικής και νότιας Ευρώπης.

Περισσότερα

SPEAK UP!

Πρόγραμμα Erasmus+

12/2019 έως 11/2021

To ευρωπαϊκό έργο Speak Up-Media For Inclusion απαντάει στις ανάγκες της εποχής για την ένταξη νέων προσφύγων και μεταναστών στις χώρες υποδοχής μέσα από την οπτικοακουστική παιδεία και παραγωγή.

Περισσότερα

WOMED

Πρόγραμμα Erasmus+

1/09/2019 έως 1/05/2021

Το Women in the Media είναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαζί με τον Καρπό εταίροι από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Τσεχία, Εσθονία και Βουλγαρία).

Περισσότερα

GET THE TROLLS OUT!

Πρόγραμμα Erasmus+

01/01/2019 έως 01/01/2021

Ένα έργο με στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στα ΜΜΕ απέναντι σε ομάδες ανθρώπων βάσει των θρησκευτικών τους πιστεύω. Ο οργανισμός που ηγείται το πρόγραμμα είναι το Media Diversity Institute (UK) και συμμετέχουν άλλοι 5 οργανισμοί από το Βέλγιο, την Γερμανία, την Γαλλία και την Ουγγαρία.

Περισσότερα

#MigratED

Πρόγραμμα Erasmus+

1/10/2018 έως 31/12/2020

Ο Καρπός μαζί με οργανώσεις από 5 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν στο 3ετές πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο "MigratED". Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και νέους έως 20 ετών και στοχεύει στη συνεργασία με μετανάστες και πρόσφυγες για τη δημιουργία μια εκστρατείας, ψηφιακής ευαισθητοποίησης, προώθησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, της ενσωμάτωσης και της φιλοξενίας στην Ευρώπη.

Περισσότερα

SILENCE HATE

Rights, Equality and Citizenship project
Πρόγραμμα Erasmus+

1/01/2017 έως 30/12/2019

Το έργο Silence Hate, Changing words changes the world είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτoύμενο από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την δημιουργία καινοτόμου και εναλλακτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, εναντίον των μεταναστών.

Περισσότερα

APP YOUR SCHOOL

Πρόγραμμα Erasmus+

1/09/2016 έως 31/8/2019

Ο Καρπός συμμετέχει στο πρόγραμμα App Your School εκπροσωπώντας την Ελλάδα, σε μία διοργάνωση που εμπλέκει 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο έχει ως στόχο τη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών και πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα

EMELS

Πρόγραμμα Erasmus+

1/01/2017 έως 30/06/2018

Το EMELS είναι ένα δίκτυο φορέων από 7 χώρες που ασχολούνται με την κινηματογραφική παιδεία, ανάμεσα τους και ο Καρπός. Στόχος είναι να προετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, κοινό για την Ευρώπη. Βασικοί μας εταίροι και διοργανωτές το κέντρο Fundacja Nowoczesna Polska, στην Πολωνία.

Περισσότερα