ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο Καρπός δημιουργεί δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό με βασικά τoυ εργαλεία την εικόνα και τον ήχο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την τηλεόραση, την αφήγηση. Οργανώνει εργαστήρια κινηματογράφου, σεμινάρια εκπαιδευτικών και σχεδιάζει εκπαιδευτικό υλικό που εξοικειώνουν τους νέους με τη δημιουργική χρήση των μέσων επικοινωνίας και όλων των μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης.

Τελευταία νέα

Πρόσφατα βίντεο