Ο Καρπός διοργανώνει τα δικά του Πανελλαδικά προγράμματα κινηματογράφου, συμμετέχει ως εταίρος σε Ευρωπαϊκά, καθώς και σε τοπικές δράσεις άλλων φορέων ως εξειδικευμένος συνεργάτης. Παρέχουμε συμβουλευτική και σχεδιασμό δράσεων που αφορούν τα οπτικοακουστικά μέσα, την ψηφιακή εικόνα γενικότερα και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προτείνουμε δομημένα εργαστήρια που με μεθοδικό τρόπο στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν την αφήγηση, τη διαθεματικότητα, την έκφραση και την κριτική σκέψη.