ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ο Καρπός αξιοποιεί την εκπαιδευτική του μεθοδολογία για τη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων και επιμορφώσεων. Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικά εργαστήρια με διαφορετικούς στόχους για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών και φαρμακευτικών εταιριών. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν: την συμμετοχική έκφραση ιδεών και προτάσεων των στελεχών ως προς την εργασία τους, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για επαγγελματικούς σκοπούς και την ομαδοσυνεργατική δημιουργία μέσα από ειδικά διαμορφωμένα οπτικοακουστικά εργαστήρια. Τέλος, την αξιοποίηση της τέχνης για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.


ΓΙΑΤΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ;

Η εποχή των νέων τεχνολογιών, είτε αυτές αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε εταιρικά συστήματα και εφαρμογές ενταγμένες στην καθημερινότητα των υπαλλήλων, έχει φέρει όπως είναι αναμενόμενο πολλές αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων και στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές. Η εταιρική εκπαίδευση ή επιμόρφωση στοχεύει σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
 • Ενθάρρυνση χρήσης νέων τρόπων επικοινωνίας στην επιχείρηση
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων
 • Ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλων, στελεχών και διαφορετικών τμημάτων της εταιρίας
 • Ποια η αξία της επικοινωνίας μέσα από την εικόνα; Ποια η δύναμη ενός καθαρού μηνύματος; Μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα από τους λογαριασμούς των πελατών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Πώς μπορούμε να χτίσουμε σχέσεις μέσω του περιεχομένου τους; Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο ενεργειών χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία;

  • Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
   Η μέρα ήταν γεμάτη από καινούργια πράγματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και έμαθα ευχάριστα. Ευχαριστώ!!!
   Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
  • Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
   Ήταν φιλικό με πλούσιες ιδέες και πρωτότυπες. Ευχαριστώ και σίγουρα ήταν πολύ κερδοφόρο να είσαστε όλοι καλά.
   Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
  • Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
   Εξαιρετικό concept: εξασφάλισε τη συμμετοχή όλων!!!
   Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
  • Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
   Είδαμε από μία άλλη οπτική γωνιά τα πράγματα κάτι διαφορετικό αλλά ωραίο!!!
   Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
  • Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
   Ήσασταν πολύ παραστατικές και πολύ μεταδοτικές.
   Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
  • Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
   Πρωτότυπη και διαδραστική μέρα με νέες εμπειρίες. Ευτυχώς δεν ήταν βαρετά...
   Στέλεχος Φαρμακευτικής εταιρείας (Ιατρικός επισκέπτης)
  εργαστήρια για εταιρίες
  1Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ
  ως προς τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για επαγγελματικούς σκοπούς

  Αφορά σε βιωματικά σεμινάρια που είτε στόχο έχουν την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε την ενίσχυση των δεξιοτήτων στα εκάστοτε τεχνολογικά εργαλεία που τους παρέχει η εταιρία.

  Στην πρώτη περίπτωση οι συμμετέχοντες εξετάζουν μέσα από διάφορες δράσεις πώς διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας που προσφέρει το διαδίκτυο (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, email, infographics, online porfolio) μπορούν να μετατραπούν σε ένα "πολυεργαλείο" που θα ενισχύσει τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

  Στη δεύτερη περίπτωση, σχεδιάζονται εξειδικευμένες βιωματικές και δημιουργικές δράσεις (edutainment) με βάση την εκάστοτε τεχνολογική εφαρμογή που καλούνται οι υπάλληλοι να εντάξουν στην εργασία τους. Στόχος είναι οι ίδιοι να υποστηριχθούν ενεργά, να εκφράσουν τις σκέψεις και τους φόβους τους και φυσικά να γεννηθούν ιδέες προς βελτιστοποίηση των ίδιων των εταιρικών εφαρμογών.

  εργαστήρια για εταιρίες
  2Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

  Τα προγράμματα οπτικοακουστικής επικοινωνίας που ο Καρπός αναπτύσσει όλα τα χρόνια δράσης του, έρχονται να ενισχύσουν και τις εταιρικές επιμορφώσεις. Με αφορμή τον εκάστοτε εταιρικό στόχο, ο ήχος και η εικόνα ανοίγουν ένα παράθυρο έκφρασης όπου οι συμμετέχοντες μέσα από αφηγηματικές δομές έρχονται σε επαφή με ζητήματα που απασχολούν την εργασιακή τους καθημερινότητα.

  εργαστήρια για εταιρίες
  3Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

  Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες εταιριών που επιθυμούν να υλοποιήσουν καινοτόμα προγράμματα όπου τα νέα μέσα, η εικόνα, ο ήχος και οι ιστορίες συναντούν την ομαδική δράση προς έναν κοινωνικό σκοπό.