Αυτό που πραγματικά αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα παιδιά το χάρηκαν πολύ! Υπήρξε επίσης η ανατροφοδότηση ότι πχ. το tablet δεν είναι μόνο για να βλέπουμε βίντεο και να παίζουμε παιχνίδια αλλά μπορούμε και να δημιουργούμε με αυτό.

September 2, 2019

Βαλίτσα, quote3

Αυτό που πραγματικά αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα παιδιά το χάρηκαν πολύ! Υπήρξε επίσης η ανατροφοδότηση ότι πχ. το tablet δεν είναι μόνο για να βλέπουμε βίντεο και να παίζουμε παιχνίδια αλλά μπορούμε και να δημιουργούμε με αυτό.
September 2, 2019

Βαλίτσα, quote2

Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων έδωσε έξτρα κίνητρα για να ασχοληθούν οι συμμετέχοντες με την βιώσιμη πόλη. Γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα “έλειπαν” από τις μεθοδολογίες του Summer Camp του Επικέντρου της ActionAid. Τέλος, ενίσχυσαν την δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και έδωσαν ιδέες στους συμμετέχοντες για μια “ορθότερη” χρήση της τεχνολογίας.
September 2, 2019

Βαλίτσα, quote1

Γνωρίζοντας ότι η χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διδασκαλία καθιστά ευκολότερη την μάθηση, θεωρώ ότι η εξοικείωσή μου με αυτά θα με συμβάλλει στην αποδοτικότητά μου ως εκπαιδευτικό.