Έφυγε από κοντά μας στις 30 Ιουνίου ο συνιδρυτής του Kαρπού, σκηνοθέτης, Mένης Θεοδωρίδης. Ήταν, πανευρωπαϊκά, από τους πολύ πρώιμους μελετητές και εφαρμοστές πρακτικών για μια εκπαίδευση στις τέχνες συνολικότερα και ειδικότερα στην οπτικοακουστική παιδεία. Συντάκτης και συγγραφέας πολλών οδηγών κινηματογραφικής παιδείας με καταληκτικό σε έκταση και ευρύτητα έργο το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση, σε όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ανήκει στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών για το Νέο Σχολείο που έγινε με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 2010-13 όπου ήταν υπεύθυνος του πεδίου "Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία".

Οι βασικες αρχες του Μένη Θεοδωρίδη