Ο ΤΥΦΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Άσκηση λόγου και εικόνας

45 λεπτά
διαφορετικές αφηγήσεις, ανάγνωση φωτογραφίας, ικανότητα αντίληψης, ερμηνεία
χαρτιά Α3, μαρκαδόροι, εκτυπώσεις φωτογραφιών

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να περιγραφεί μια εικόνα με το λόγο ώστε κάποιος που δεν τη βλέπει να καταφέρει να την αποδώσει ζωγραφικά στο χαρτί όσο πιο πιστά μπορεί. Η άσκηση αναδεικνύει μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συμμετέχοντες αλλά και ουσιαστικής σύνδεσης με την ακρίβεια της παρατήρησης. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η στόχευση των ερωτήσεων και απαντήσεων και τελικά η μεταφορά ενός οπτικού (φωτογραφικού) ερεθίσματος σε λεκτικό και στη συνέχεια ξανά σε οπτικό μέσα από μία ζωγραφιά.

 
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.