Walking Towards Employability

Walking tours
ERASMUS+ 2020 - 2022

Ο Καρπός στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει εκπαιδεύει νέους & νέες στη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στον πολιτισμό με σκοπό την ανάδειξη κρυμμένων πτυχών της περιοχής τους και δίνοντάς του ένα καινοτόμο εργαλείο που θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους ζωή. Το Walking Towards Employability δημιουργήθηκε με στόχο την ανάγκη να βρεθούν βιώσιμα και ευέλικτα μοντέλα για τη νεανική επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά τα μοντέλα στοχεύουν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού ειδικά σε ευάλωτους πληθυσμούς. Οι εταίροι μας είναι έμπειροι φορείς από την Γαλλία - D'Antilles & D'Ailleurs και την Ιταλία - Tamat και AITR - που αναπτύσσουν και προωθούν την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε τόπου μέσα από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και οι Βέλγοι εταίροι μας - Groupe One - είναι ειδήμονες στην καθοδήγηση νέων επιχειρηματιών του χώρου αυτού.
 

The Walking Tour Course

Επιμόρφωση στην χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στον πολιτισμό, την ανάδειξη της ταυτότητας ενός μέρους και τον βιώσιμο τουρισμό

1η Επιμόρφωση στη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στον πολιτισμό

Στις 22 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον Καρπό, η πρώτη επιμόρφωση των συμμετεχόντων του προγράμματος στη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στον πολιτισμό.Ο Καρπός ανέλαβε τη δεύτερη ενότητα της εκπαίδευσης του προγράμματος, η οποία αφορά τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων με στόχο την ανάδειξη των ξεχωριστών χαρακτηριστικών ενός τόπου, μιας κοινότητας, μιας γειτονιάς. Οι εκπαιδευόμενοι εξασκήθηκαν στην παρατήρηση αφηγηματικών τεχνικών μέσω της εικόνας, με σκοπό να μπορέσουν οι ίδιοι στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν για να αναδείξουν «κρυμμένες» πολιτιστικές διαδρομές της περιοχής τους.

Πιο αναλυτικά, δόθηκε έμφαση στους διαφορετικούς τρόπους νοηματοδότησης των εικόνων, και πώς κάποιος με μικρή γνώση στα οπτικοακουστικά μπορεί να τους αξιοποιήσει. Επιπλέον, αναλύθηκε η σημασία της εξεύρεσης των σωστών λεπτομερειών σε κάθε χώρο, καθώς αυτές είναι που τον καθιστούν ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Οι συμμετέχοντες/-ουσες του προγράμματος κλήθηκαν στο τέλος να εφαρμόσουν τις τεχνικές που διδάχθηκαν στο εργαστήριο μέσω ασκήσεων.

Δείτε παρακάτω τα όμορφα αποτελέσματα της onlline επιμόρφωσης.

2η Επιμόρφωση στη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στον πολιτισμό

Τον Σεπτέμβρη του 2021 o Καρπός συμμετείχε στο 2o training του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Walking Towards Employability, το οποίο υλοποιήθηκε στην Περούτζια της Ιταλίας. Η εκπαίδευση βασίστηκε σε θέματα σχετικά με τον υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό, την οπτικοακουστική εκπαίδευση, το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα.
Ο οργανισμός μας πραγματοποίησε το ένα από τα εργαστήρια. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να δημιουργούν ερασιτεχνικά βίντεο με σκοπό την προώθηση της αθέατης πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας μιας γειτονιάς. Έγινε μία εισαγωγή σε βασικές έννοιες φωτογραφίας και ήχου και πρακτικές ασκήσεις πάνω στο γύρισμα και το μοντάζ με κινητή συσκευή.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την επιμόρφωσης.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
 
 

Εγχειρίδιο για μέντορες

Την άνοιξη του 2020 θα δημιουργηθεί ένας οδηγός για μέντορες της τοπικής κοινωνίας. Θα αποτελείται από μεθοδολογίες και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τον εκάστοτε μέντορα να δημιουργήσει μία ενωμένη ομάδα συνεργασίας με κέντρο της την κοινότητα.

The Walking Tour Course

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος ο Καρπός και οι εταίροι του προγράμματος θα δημιουργήσουν 5 εκπαιδευτηκά εγχειρίδια, ο καθένας πάνω στην ειδικότητά του. Θα εγχειρίδια αυτά θα υλοποιηθούν και δοκιμαστούν από 18 εμψυχωτές, επιλεγμένους από τον κάθε οργανισμό, που με τη σειρά τους θα εφαρμόσουν τις πρακτικές αυτές σε ευάλωτα γκρουπ νέων μεταξύ 18-30.

The Walking Tour Handbook

Το τρίτο στάδιο του προγράμματος αφορά τη συγγραφή ενός πρακτικού οδηγού για την δημιουργία σύγχρονων πολιτιστικών διαδρομών. Στόχος είναι αυτές οι διαδρομές να αναδείξουν κομμάτια της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας που δεν είναι τόσο γνωστά στον τουριστικό αλλά και τον τοπικό πληθυσμό βασιζόμενοι πάντα στις αρχές του υπεύθυνου τουρισμού.

Πλατφόρμα

Τέταρτο και τελευταίο στάδιο του προγράμματος είναι η δημιουργία μίας διαδραστικής πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει όλα τα προηγούμενα παραδοτέα. Η πλατφόρμα αυτή θα δώσει την ευκαιρία πρόσβασης σε ένα μεγάλο κοινό και θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του προγράμματος.