ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΙΣΑ

Αντιμετώπιση εκφράσεων μίσους και γραφιστική δημιουργία

90 λεπτά
τρόποι αντιμετώπισης εκφράσεων μίσους, γραφιστικός σχεδιασμός
αίθουσα υπολογιστών, σύνδεση στο ίντερνετ, εκτυπώσεις ερευνών (δείτε στο site), λευκά χαρτιά Α3, μαρκαδόροι

Σε ομάδες των 3, οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους αφίσα με τη βοήθεια ενός ψηφιακού εργαλείου, όπως το Piktochart. Αρχικά μοιράζονται σε όλους 3 προτεινόμενες έρευνες φορέων που παρουσιάζουν τρόπους αντιμετώπισης εκδηλώσεων μίσους στο διαδίκτυο. Αφού οι μαθητές τις διαβάσουν, χρησιμοποιούν τα χαρτιά Α3 και τους μαρκαδόρους για να κάνουν ανά ομάδες καταιγισμό ιδεών και να στήσουν πρόχειρα την αφίσα τους. Στη συνέχεια, συνδέονται στο Piktochart και δημιουργούν τη δική τους ψηφιακή αφίσα με θέμα «5 συμβουλές για την αντιμετώπιση του μίσους στο διαδίκτυο».

Silence Hate, 11 Iανουαρίου 2019
Δείγμα εργασίας από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμψυχωτών
 
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.