ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ

45 λεπτά
ρατσισμός και διάκριση, ανθρώπινα δικαιώματα
εκτυπώσεις σχετικών κειμένων, χαρτόνια, κόλλα, μαρκαδόροι

Με αφορμή συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκφράσεων μίσους που μοιράζονται στις ομάδες, οι συμμετέχοντες εξετάζουν τα αίτια και τα αποτελέσματα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Μέσα από μία άσκηση τύπου «Το δέντρο των προβλημάτων»: εντοπίζουν κάποιες από τις συνθήκες που γεννούν τη ρητορική μίσους («ρίζες») και κάποιες από τις συνέπειες («κλαδιά») με τη βοήθεια ενός απλού σκίτσου ενός δέντρου. Κάθε επιμέρους στοιχείο που οδηγεί πιο ψηλά στη δομή του δέντρου και των ριζών, απαντά στην ερώτηση «γιατί;». Οι ομάδες ολοκληρώνουν τα δέντρα τους, τα αναρτούν στον τοίχο και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά δίνοντας έναυσμα για μία ανοιχτή συζήτηση στην τάξη.

 
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.