ΗΧΟΤΟΠΙΟ

Άσκηση ανασύνθεσης ιστορίας μέσα από ήχους

90 λεπτά
γνωριμία με την ηχογράφηση, ανάπτυξη αφήγησης, δομή περιεχομένου, σενάριο
συσκευή ηχογράφησης, ηχεία, ακουστικά, Α3 χαρτιά για παρτιτούρα, μαρκαδόροι, ποικιλία υλικών για παραγωγή ήχων

Οι μαθητές ανασυνθέτουν ένα χώρο ή μια ιστορία μέσα από τους ήχους που τη χαρακτηρίζουν. Αποδομούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον περιβάλλοντα χώρο στους ήχους που τις συνθέτουν και αναλύουν κάθε διαδικασία σε ένα σύνολο ήχων. Προτείνουν ήχους που θα δημιουργήσουν χειροποίητα μόνοι τους ή/και που θα βρουν στο διαδίκτυο. Επιμελούνται μια συνολική “παράσταση” φροντίζοντας για την ροή, την σχετική ένταση και την αφηγηματική διάσταση. Ηχογραφούν χωρίς διακοπή, σαν μέλη μιας ορχήστρας!

Silence Hate, 24-25 Νοεμβρίου 2018
Δείγμα εργασίας από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμψυχωτών
 
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.