Το Silence Hate στα σχολεία!

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τη σχολική χρονιά 2018-2019, 430 μαθητές από 17 σχολεία συμμετείχαν σε δραστηριότητες του Silence Hate, τόσο σε Αττική όσο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, συνολικής διάρκειας 78 ωρών. Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν με την καθοδήγηση της ομάδας του Καρπού, ενώ οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν είχαν ήδη παρακολουθήσει 16 ώρες επιμόρφωσης τον Νοέμβρη και Ιανουάριο της σχολικής χρονιάς 2018-2019. Τα εργαστήρια χωρίστηκαν σε δύο μέρη: α) 2 διδακτικές ώρες εισαγωγής στο θέμα και β) 2-4 διδακτικές ώρες ψηφιακών εργαστηρίων.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αρχικά επικεντρώθηκε στη χαρτογράφηση των απόψεων και εμπειριών των μαθητών (αναλογικές δραστηριότητες όπως: «Ρίζες και κλαδιά», «Πιο είναι το χειρότερο», «Ταμπέλες») με παράλληλες ανοιχτές συζητήσεις μαζί τους ενώ στη συνέχεια με εργαλεία την εικόνα και τον ήχο αναπτύχθηκαν τα εργαστήρια του Καρπού. Περιληπτικά, θέματα των ψηφιακών μας εργαστηρίων ήταν: η καταπολέμηση στερεοτύπων, η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία («Ψηφιακό Κολάζ», «Ένα ξεχωριστό πορτρέτο»), συμβουλές για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο («Ψηφιακή αφίσα»), η σύνθεση ιστοριών με έμπνευση μαρτυρίες μεταναστών («Stop Motion Animation», «Ηχοτοπίο», «Κάλυψη και αποκάλυψη»). Τέλος, κάποια από τα αποτελέσματα του προγράμματος στάλθηκαν σε σχολικούς διαγωνισμούς όπως στον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάντο ν’ ακουστεί- η φωνή μας, ασπίδα στα λόγια του μίσους» του European School Radio, στα βραβεία βιώσιμης ανάπτυξης «Bravo» και στο πλαίσιο του μαθητικού συνεδρίου «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψηφιακή τεχνολογία: προκλήσεις και προβληματισμοί».

#Δημοσίευση στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρούα
 
 
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.