#MigratED

Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
ERASMUS+ 2018-2020

Ο Καρπός και η ActionAid Ελλάς μαζί με οργανώσεις από 5 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν στο 3ετές πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «MigratED». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και νέους έως 20 ετών και στοχεύει στη συνεργασία με μετανάστες και πρόσφυγες για τη δημιουργία μια εκστρατείας, ψηφιακής ευαισθητοποίησης, προώθησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, της ενσωμάτωσης και της φιλοξενίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Ιταλική οργάνωση GVC και τον Δήμο της Μπολόνια.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο έργο #MigratED, η ομάδα του Καρπού έχει αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση εργαστηρίων για εφήβους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 που περιλαμβάνουν:

 • Οπτικοακουστικά εργαστήρια συνολικής διάρκειας 4 διδακτικών ωρών για κάθε τάξη γύρω από τεχνικές αφήγησης με εικόνα και ήχο.
 • Μια περίοδο έρευνας από τους μαθητές, πάνω σε τοπικές ιστορίες μετανάστευσης και εύρεση χαρακτήρων με διαπολιτισμικό παρελθόν και παρόν. Η έρευνα θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές του Προγράμματος και των επιμορφωμένων καθηγητών μέσα σε διάστημα 2 μηνών σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.
 • Δημιουργία μικρών άρθρων, συνεντεύξεων ή/ και ραδιοφωνικών εκπομπών (podcasts) με θέμα «Οι πρόσφυγες και εμείς στο ίδιο θρανίο».
 • Ομάδες εστίασης με 8 μαθητές που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε κάθε ένα από τα 5 σχολεία. Θα εμβαθύνουν (σε ώρες εκτός σχολικού προγράμματος) τόσο στο θέμα όσο και με τη δημιουργία μικρών συμμετοχικών ντοκιμαντέρ με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος.
 • Οι φάσεις του προγράμματος

  • Ιούλιος 2018

   1. Έρευνα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με θέμα «Χαρτογράφηση και αξιολόγηση αναγκών στην Ελλάδα». Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλάμβανε τη διερεύνηση της υπάρχουσας εμπειρίας των εκπαιδευτικών, και κυρίως των αναγκών τους όσον αφορά στη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για τον Ενεργό Πολίτη, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επεξεργασία των παραπάνω θεμάτων.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών εστιάζονται στην μέθοδο και στα παραδείγματα ορθών πρακτικών, κυρίως για το «Πώς να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σε δραστηριότητες/ μαθήματα με τη νεολαία»

   Δείτε τα αποτελέσματα.

  • Δεκέμβριος 2018 - Iανουάριος 2019

   2. Διεθνής επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμψυχωτών. Τον Ιανουάριο του 2019, 25 εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές από 5 χώρες της ΕΕ επιμορφώθηκαν μέσα από διαδικτυακά εξ' αποστάσεως σεμινάρια (webinars) καθώς και με μια 4ήμερη επιμόρφωση με εργαστήρια ΤΠΕ στην Μπολόνια. Τα εργαστήρια ήταν γύρω από την θεματική της εκπαίδευσης για τον ενεργό πολίτη σε παγκόσμιο επίπεδο και την μεθοδολογική προσέγγιση χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 9 εκπαιδευτές.
  • Σεπτέμβριος 2019

   3. Επιμόρφωση εκπαιδευτών στην Ελλάδα. Η ομάδα του Καρπού συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμορφώσεων εκπαιδευτικών σε εθνικό επίπεδο, που οργανώνονται σε συνεργασία με την Action Aid Hellas.
  • 2019-2020

   4. Ενδυνάμωση των μαθητών και των νέων. Το migratED απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Με την υποστήριξη των εταίρων του προγράμματος, θα κάνουν μια έρευνα 2 μηνών, εντοπίζοντας ιστορίες και χαρακτήρες στον τόπο τους με διαπολιτισμικό παρόν και παρελθόν, εμπειρίες προσφύγων, διαπολιτισμικές συναντήσεις. Στην συνέχεια θα δημιουργήσουν οπτικοακουστικά έργα για να μεταφέρουν την δική τους εμπειρία.
  • 5. Εκστρατεία Υποστήριξης. Το έργο θα ολοκληρωθεί με μια καμπάνια για την υποστήριξη του ρόλου των ενεργών πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, θα προωθήσει την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων ως ένα μέσο εκπαίδευσης που στοχεύει στην ένταξη και στον διαπολιτισμικό διάλογο για την αντιμετώπιση των διακρίσεων.